TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ

PSW TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

12-04-2019 09:09

Ngày 11/04/2019 tại TP Cần Thơ,  Công ty cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Tây Nam Bộ (mã chứng khoán PSW) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của 31 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 14.334.190 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 84,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PSW. 

Tham dự Đại hội, đại diện cho lãnh đạo của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) - cổ đông lớn của PSW, có ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo, bà Trần Thi Phương Thảo – Phó Tổng giám đốc PVFCCo, ông Huỳnh Kim Nhân – Trưởng ban kiểm soát PVFCCo. Về phía lãnh đạo PSW có sự tham dự của ông Phạm Quý Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trịnh Văn Khiêm - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc PSW, bà Mai Hồng Khánh – Trưởng ban kiểm soát, cùng các thành viên trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng của PSW.

Tại phiên họp, PSW đã trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình thông qua điều chỉnh kế hoạch 2018; Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch, định hướng hoạt động năm 2019 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019; Báo cáo lương thưởng, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS và BGĐ năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Tờ trình thông qua nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển Công ty đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

Báo cáo kết quả kinh doanh nêu rõ: Năm 2018, tổng sản lượng tiêu thụ 299.089 tấn, đạt 101,39% kế hoạch, tổng doanh thu và thu nhập thực hiện 2.296,66 tỷ đồng, đạt 104,02% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế: thực hiện 13,76 tỷ đồng, đạt 104,22% kế hoạch năm. Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2018, sau khi đánh giá các rủi ro, cơ hội của thị trường kinh doanh phân bón tại khu vực trong thời gian tới, PSW đã trình Đại hội thông qua kế hoạch năm 2019. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đặt ra, PSW sẽ tiếp tục tập trung tối ưu mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác giữ vững thị phần, tăng cường quảng bá thương hiệu, nỗ lực tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực phát huy các sáng kiến cải tiến trong các hoạt động quản lý, điều hành tại đơn vị.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cảm ơn Ban lãnh đạo PSW đã nỗ lực, sáng tạo hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018, mặc dù kết quả đạt được còn khiêm tốn do nhiều nguyên nhân khách quan. Năm 2019, Tổng công ty/Công ty sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, Ban lãnh đạo PVFCCo mong muốn và tin tưởng rằng PSW tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả, xây dựng hệ thống phân phối sâu rộng, quản lý chi phí tối ưu, gắn lợi nhuận với các sản phẩm chính yếu của nhà máy. Nắm bắt các cơ hội dù là nhỏ nhưng hiệu quả, khả thi, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của PVFCCo, hi vọng các cổ đông/đại lý/khách hàng tiếp tục chung tay, chung sức, chung lòng, cùng PSW nói riêng và PVFCCo nói chung hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Ông Phạm Quý Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị PSW đã thay mặt Ban lãnh đạo PSW gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công ty mẹ - PVFCCo, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PSW trong bối cảnh tình hình kinh doanh không thuận lợi như hiện nay. Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên – người lao động tại PSW cam kết sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, biến những thách thức thành động lực để phát triển trong chặng đường phía trước.

Bằng sự tích cực, khẩn trương, dân chủ và tuân thủ đúng pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PSW đã hoàn thành các nội dung trong chương trình Đại hội, kết thúc thành công khi các báo cáo và tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối. Đại hội được khép lại với dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn khắc nghiệt hơn nữa đang chờ đón, nhưng với những nền tảng sẵn có, với thế mạnh thương hiệu cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Công ty mẹ - PVFCCo, sự ủng hô của quý cổ đông/đối tác/khách hàng, tập thể lãnh đạo và người lao động tại PSW sẽ có thêm động lực để giữ vững mục tiêu phát triển, duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quảng bá và gia tăng thị phần tại khu vực Tây Nam Bộ, nắm bắt mọi cơ hội để vượt qua thách thức, nỗ lực thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFCCo phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

 

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PSW

  Ông Phạm Quý Hiển – Chủ tịch Hội đồng quản trị PSW trình bày trước Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 – kế hoạch và định hướng năm 2019

 

Ông Trịnh Văn Khiêm – Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc PSW trình bày báo cáo tình hình kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

151/18 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Điện thoại: +84 292 3765079 - +84 292 3765080 - Fax: +84 292 3765078

Giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh số 1800722461 cấp ngày 25/01/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Thanh Tùng; Email: psw@pvfcco.com.vn

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 02/GP-TTĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016